יצירת קשר כללי

תור בהליך מזורז

תור לבדיקת אבחון

בדוק התאמתך למכשיר

רכישת מחסנית

פניית לקוחות

טיפול בהתקרחות ושיער דליל » יצירת קשר » רכישת מחסנית

רכישת מחסנית

המכשיר מתריע על סיומה של המחסנית?
לפניכם טופס הזמנת מחסנית למכשיר ההריג’ן שבידכם.
שלחו פניה אל מחלקת השירות ואנחנו מתחייבים לחזור תוך יום עסקים אחד:

פיילוג'יקס בע"מ

החרושת 30, קומה 3
אור יהודה, מיקוד 6037597

בטלפון: 03-5255722

בוואטסאפ: 058-5255712

Skip to content