טיפול בהתקרחות ושיער דליל » תקנון להחזר כספי מורחב בגין מכשירים

לשיחה עם צוות היועצים:

תקנון להחזר כספי מורחב בגין מכשירים

כל לקוח אשר רכש מכשיר מחברת פיילוגי’קס, יצרנים ומפיצים של HAIREGEN בישראל, יהיה זכאי להחזיר את המכשיר ולקבל את כספו בחזרה, בתנאים הבאים:

 1. המכשיר המוחזר נרכש במסגרת אחת החבילות המזכות את הקונה בזכות להחזר כספי מורחב:

א. Hairegen Ultimate- החזר כספי עד 12 חודש מיום הקניה (להלן – התקופה)

ב. Hairegen Pro – החזר כספי עד 9 חודשים מיום הקניה ( להלן – התקופה)

 1. הלקוח רכש את המכשיר ישירות פיילוג’יקס, עד תשעה (9) חודשים מיום בקשת ההחזר במקרה של “Hairegen Pro” או
  עד שנים עשר (12) חודשים מיום בקשת ההחזר במקרה של “Hairegen Ultimate” כמפורט בסעיף 1.

 2. הלקוח חתם על מסמך זה במעמד הרכישה.

  1. כדי להיות זכאי להחזר כספי מורחב, על הלקוח להשתמש במוצר לטיפול בנשירת שיער כדלקמן:

  א. הטיפול יתבצע בהתאם להנחיות המצורפות למכשיר.

  ב. הלקוח לא העביר את המכשיר למשתמש אחר, ואף אדם מלבד הלקוח לא השתמש  במכשיר בתקופה מאז הקניה.

  ג. הטיפול התבצע לכל הפחות חמש (5) פעמים בשבוע, מינימום שלוש (3) דקות  כל יום, כל שבוע מיום הרכישה ועד יום בקשת ההחזר בצורה רציפה ללא   תקופות הפסקה (כך למשל, אם הלקוח התבקש לעבוד עם המכשיר לכל הפחות 5 ימים בשבוע, במידה והפסיק להשתמש במכשיר תקופה העולה על 4 ימים רצופים זה יחשב כעבודה לא רציפה עם המכשיר, והלקוח יאבד את האחריות המורחבת ואת הזכאות להחזר כספי מלא). 

  ד. הלקוח ביצע את הטיפול במשך ששה חודשים לפחות ועד למועד בקשת ההחזרה — בהתאם לכתוב בסעיפים  4א, 4ב, 4ג.

  ה. במידה והמכשיר נרכש עבור יותר ממשתמש אחד (כאשר לכל משתמש מחסנית  נפרדת), על כל המשתמשים (כל מחסנית) להשתמש במכשיר בהתאם לסעיף ד4 במשך שישה חודשים לפחות ועד למועד בקשת ההחזרה. 

 3. הלקוח פנה לחברת פיילוג’יקס בכתב באמצעות חשבון הווטסאפ של החברה, מייל החברה או אתר החברה, והביע את רצונו לקבל החזר כספי.

 4. הלקוח חיבר את הבסיס החכם למחשב המחובר לאינטרנט עם  תוכנית הפעלה ווינדוס ואיפשר העברת נתוני השימוש במכשיר לחברת פיילוג’יקס, במועד הבקשה להחזר. 

 5. חברת פיילוג’יקס בחנה את הנתונים ששודרו מהמכשיר (סעיף 6) ווידאה כי הטיפול אכן התבצע ע”פ הכתוב בסעיף 4 וסיפקה לו אישור החזרה אלקטרוני בכתב.

 6. הלקוח החזיר לחברה מכשיר תקין כולל כל החלקים ואת תעודת הזיכוי החתומה על ידו.

 7. לקוח אשר לא ביצע החזרה של המכשיר יכול בכל שלב במהלך התקופה, לחתום על כתב ויתור ולקבל ללא חיוב מחסנית חדשה נוספת. במידה ולא החזיר המשתמש את המכשיר במהלך התקופה, והמשתמש לא חתם על ויתור, תסופק  לו מחסנית ללא חיוב בתום התקופה וזאת   מיד לאחר בקשתו בכתב או במוקד הטלפוני לקבל את המחסנית. למען הסר ספק,  גם במידה והלקוח רכש מכשיר עם יותר ממחסנית אחת (לדוגמא סעיף 4ה), במידה ולא החזיר את המכשיר בתקופה, יהיה זכאי לקבל מחסנית אחת בלבד ללא חיוב. 

 8. עם קבלת המחסנית תפקע זכאותו של הלקוח להחזר כספי. 

 9. הזכות להחזר כספי מלא הינה חד פעמית ולא תינתן לאותו לקוח פעמיים גם אם ירכוש מכשיר נוסף. 

 10. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע רכישה מחדש של מכשיר על ידי לקוח אשר קיבל החזר כספי על מכשיר קודם ו/או לחייבו בתוספת מחיר.

  אני מאשר כי קראתי את התקנון והוא ברור לי. אני מבין כי בכדי להיות זכאי להחזר כספי, עלי לבצע את הטיפול בהתאם להנחיות לתקופה של שישה חודשים לפחות, וכי אי טיפול, העברת המכשיר לאחר או כל הפרה של התנאים תבטל את זכותי לדרוש החזר כספי.

Skip to content