שאלון ראשוני לבדיקת התאמה למכשיר עבור גברים
בחר את האיור המאפיין את שלב ההתקרחות שלך בצורה הטובה ביותר:

מתוך ניסיון רב שנים, אין אנו ממליצים על שימוש במכשיר בגלאים אלו

השימוש בהריג'ן באזורים בהם פצעים עלול לגרום לכאב ולעכב תהליכי החלמה

סליחה, כמו מכשירי חשמל אחרים, השימוש בהריג'ן אסור לבעלי קוצבי לב מטעמי בטיחות

פרטים אישיים:

Skip to content