טיפול בהתקרחות ושיער דליל » תו אמון הציבור

לשיחה עם צוות היועצים:

תו אמון הציבור

אנו שמחים לעדכן כי החל מינואר 2017 חברת דימדיקו עמדה בדרישות הצרכניות המחמירות והיא נושאת את תו אמון הציבור.
 
מהו תו אמון הציבור ?
תו אמון הציבור מעיד כי העסק הנושא את התו התחייב לפעול בהתאם לכללי ההגינות שגיבש ארגון אמון הציבור. העסק הסכים שארגון אמון הציבור יבקר את מידת עמידתו בכללים והתחייב לתקן ליקויים שימצאו בפעילותו. התו מעיד שהעסק הטמיע את כל התיקונים שדרש אמון הציבור לבצע בממשקים שלו עם הציבור: חוזים, תקנונים, פרסומים, נהלי טיפול בתלונות וכד’.
Skip to content